RSU12-12-12

We are the world;  8 November 2013, Hiyan (Yolda) Typhoon hit Tacolban city of Philipines  and the adjacent areas.

We  were deeply saddened by those news of many persons passing. Our hearts felt condolences to our Filipinoes friends.

ขอเชิญบริจาคเงินช่วยเหลือได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล ชื่อบัญชี คนไทยส่งกำลังใจช่วยเหลือฟิลิปปินส์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 067-0-09551-6

KRUNGTHAI BANK 0670095516 http://breakingnews.nationchannel.com/home/read.php?newsid=701973

new_2013_philippines_bannerbank_v2_en_280x280

 

 

 

 

 

 

 

 

http://oldschoolnewrules.com/2013/11/12/9-ways-to-help-victims-of-typhoon-haiyan/

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

thai

 

 

 

 

 

 

 

 

the second semester, 2013 class, we met on 30 October 2013, a time of anti Amnesty Bill.  We passed the moment and see no more death or killing in the deep south of THailand.

***********************************************************************************

Assignment on Rock Slope Failure; นศ.มรส. ที่ลงเรียนวิชา CEN 307 Engineering Geology ให้นำข้อมูลพร้อม Link อ้างอิงในหน้า RSU12-12-12

Advertisements

43 thoughts on “RSU12-12-12

 1. Case Study: http://translate.google.co.th/translate?hl=th&sl=en&tl=th&u=http%3A%2F%2Fwww.geology.enr.state.nc.us%2FLandslide_Info%2FLandslides_rock_slope_stability.htm

  credits to http://http://portal.ncdenr.org/image/image_gallery?uuid=56864b9e-f326-4567-8300-b6961a7a6935&groupId=38334&t=1329159231009
  งานกลุ่มที่ 14 นายชินาธิป สกุลชิต 5304760, นายภานุวัฒน์ วรรณะธูป 5305084 , นายตะวัน มีแก้ว 5304758 ( RSU)

 2. Case Study: http://translate.google.co.th/translate?hl=th&sl=en&tl=th&u=http%3A%2F%2Fwww.geology.enr.state.nc.us%2FLandslide_Info%2FLandslides_rock_slope_stability.htm

  credits to http://http://portal.ncdenr.org/image/image_gallery?uuid=56864b9e-f326-4567-8300-b6961a7a6935&groupId=38334&t=1329159231009
  งานกลุ่มที่ 14 นายชินาธิป สกุลชิต 5304760, นายภานุวัฒน์ วรรณะธูป 5305084 , นายตะวัน มีแก้ว 5304758 ( RSU)

 3. Case Study: http://translate.google.co.th/translate?hl=th&sl=en&tl=th&u=http%3A%2F%2Fwww.geology.enr.state.nc.us%2FLandslide_Info%2FLandslides_rock_slope_stability.htm

  image_gallery.gif.

  credits to http://portal.ncdenr.org/image/image_gallery?uuid=56864b9e-f326-4567-8300-b6961a7a6935&groupId=38334&t=1329159231009
  งานกลุ่มที่ 14 นายชินาธิป สกุลชิต 5304760, นายภานุวัฒน์ วรรณะธูป 5305084 , นายตะวัน มีแก้ว 5304758 ( RSU)

  1. กลุ่ม 15 งานที่ทำให้หารูป plane failure (การวิบัติของมวลหินแบบระนาบ)จาก เว๊บไซด์ ใด ๆ ได้ยกต้วอย่างการศึกษาการวิบัติของลาดไหล่เขาหิมาลัย และ post รูป ตาม ตัวอย่าง ไม่ใช่ post file จาก scrib ค่ะ

 4. กลุ่ม 5
  1 นายวิชิต บุญวิเศษ 5400685
  2 นางสาวพรพิมล ด้วงพรม 5403785
  3 นายธนากร ธนสารอนุสรณ์ 5407178


  http://www.qub.ac.uk/geomaterials/weathering/causeway/keysites.html
  ‘อัฒจันทร์’ร่วมกับหน้าผาสูงกว่าจุด Lacada ได้รับอย่างสม่ำเสมอระบุว่าเป็นส่วนหน้าผาใช้งานมากที่สุดและเป็นอันตรายภายในมรดกโลก แหลมโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีแนวโน้มที่จะโค่นล้มของคอลัมน์บะซอลต์และฝังลึกความล้มเหลวหมุนผ่านที่พัก Inter-ทุรกันดารที่วิ่งตามหน้าผาที่มีความสูงกลาง ภายในอัฒจันทร์เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของหินกรวดที่ใช้งาน นี้จะให้โอกาสเข้าถึงสำหรับผู้เข้าชมของประชาชนและการศึกษาทั่วไปเพื่อดูและเข้าใจลักษณะของเว็บไซต์กระบวนการที่รับผิดชอบในการสร้างมันและการเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างความล้มเหลวและความลาดชันพื้นฐานทางธรณีวิทยาควบคุม ( นายวิชิต บุญวิเศษ 5400685 )

  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013795205001523#gr4
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013795205001523
  1994 แผ่นดินไหว Northridge ( M w = 6.7) เรียกความล้มเหลวทางลาดร็อคอย่างกว้างขวางใน Pacoima แคนยอนทันทีเหนือของ Los Angeles, California Pacoima แคนยอนหุบเขาแคบและสูงชันรอยบากในหินแกรนิตและ gneissic accelerations จุดสูงสุดของเกือบ 1.6 กรัมได้ถูกบันทึกไว้ในรูปแบบที่สันเขายันซ้ายของเขื่อน Pacoima; accelerations สูงสุดที่ด้านล่างของหุบเขาน้อยกว่า 0.5 กรัมบอกเกิดการขยายภูมิประเทศ ผลภูมิประเทศได้รับการแนะนำก่อนหน้านี้ที่จะอธิบายการเคลื่อนไหวพื้นดินสูงในทำนองเดียวกันที่เว็บไซต์ในช่วง 1971 ( M w = 6.7) แผ่นดินไหวในซานเฟอร์นันโด นอกจากนี้ความเข้มข้นสูงถล่มสังเกตในพื้นที่ที่ได้รับการบันทึกให้แข็งแรงผิดปกติการเคลื่อนไหวมากกว่าพื้นดินที่สูงขึ้นเพื่อความอ่อนแอเลื่อนเทียบกับโซนสถานที่ใกล้เคียง เราดำเนินการสำรวจภาคสนามที่และเสถียรภาพของความลาดกลับวิเคราะห์เพื่อยืนยันผลกระทบของการขยายภูมิประเทศเมื่อวิกฤติของแผ่นดินถล่มในช่วงปี 1994 แผ่นดินไหว ผลของเราแสดงให้เห็นว่าหินที่กว้างขวางสังเกตเลื่อนและล้มจะยังไม่ได้รับความเป็นไปได้ภายใต้เงื่อนไขแผ่นดินไหว unamplified ซึ่งจะมีการสร้างจำนวนอย่างมีนัยสำคัญลดลงของพื้นที่รับผลกระทบจากดินถล่ม ในทางตรงกันข้ามเสถียรภาพของความลาดการสร้างแบบจำลองที่ใช้เขย่าพื้นดินขยายการกระจายความล้มเหลวทำนายลาดจับคู่สิ่งที่เกิดขึ้นในปี 1994 ข้อสังเกตนี้ยืนยันบทบาทสำคัญสำหรับการขยายภูมิประเทศเมื่อวิกฤติของแผ่นดินถล่มที่เว็บไซต์และเน้นถึงความจำเป็นที่จะเลือกอย่างระมัดระวังปัจจัยสำหรับการวิเคราะห์เสถียรภาพของความลาดแผ่นดินไหว (นางสาวพรพิมล ด้วงพรม 5403785 )

  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169555X06000262#gr1
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169555X06000262
  เราอธิบายเศษของขนาดใหญ่ (10 7 -10 10ม. 3 ) สาย Pleistocene ไป rockslides โฮโลซีนและหินถล่มที่บล็อกแม่น้ำ (เอ็ด) และถูกเก็บไว้ในหิมาลัยเทียนฉานและนิวซีแลนด์ Southern แอลป์แม้อัตรายกและ การพังทลายของได้ถึงปี 10 mm – 1 . เหล่านี้เขื่อนธรรมชาติควบคุมการตอบสนองนภสินธุ์ 10 1 -10 4ปีระยะเวลาตาม (ก) การจัดเก็บและปล่อยตะกอนในช่วง alluviation บังคับและนภสินธุ์อีกแผล-(ข) ตั้งรกรากแม่น้ำผ่านช่องทางเบี่ยงหรือการซึมผ่านการกัดเซาะของแม่น้ำ (c) ยับยั้งเป็นข้อเท็จจริง (ง) ไว้ knickpoints ยาวถาวรและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ knickslopes ชันพลังงานสูง (> 10 3 W m – 2 ) การละเมิดและซอกบายพาส epigenetic และหุบเขาที่แขวนนภสินธุ์; และ (e) สัณฐานหุบเขาพื้นสร้าง ตะกอนระบุว่าทะเลสาบ rockslide-กักอาจจะยังคงได้ถึง 10 4ปีก่อนที่จะถูกระบายหรือผนัง หลายสั้น (10 0 -10 2ปี) เขื่อน rockslide ประวัติศาสตร์ในเทือกเขาหิมาลัยอินเดียและเนปาลและ Southern Alps ได้มีการทำเครื่องหมายผลกระทบปริมาตรตะกอนในงบประมาณการเก็บกักน้ำในไม่ช้าหลังจากความล้มเหลว ดังนั้นเราจึงระมัดระวังต่อการคาดการณ์เชิงเส้นของการจัดส่งตะกอนจากเขื่อน rockslide ประวัติศาสตร์ผ่านช่วงเวลาที่เป็นตัวแปรตอบสนอง เราพบการเปลี่ยนแปลงระดับการเข้าถึงช่องทางที่จะไล่ระดับสีที่จะชี้วัดที่โดดเด่นและติดตาของการตอบสนองกับความล้มเหลวนภสินธุ์หินลาดขนาดใหญ่ ( นายธนากร ธนสารอนุสรณ์ 5407178 )

 5. กลุ่มที่ 10
  1. นางสาวอาทิตยา แปรงทอง 5400681
  2. นางสาวอรุณรุ่ง จำรัสศรี 5402257

  http://www.landforms.eu/cairngorms/rsf.htm
  ความล้มเหลวของความลาดชันหิน (RSFS) กำลังแพร่หลายในที่ราบสูงสก็อที่มีมากกว่า 600 คดีสำคัญระหว่าง 0.02 และ 3.0 กม. 2 (Ballantyne 1986) อย่างไรก็ตามความเข้มข้นหลักในภาคใต้และ Western Highlands จนกระทั่งเมื่อเร็ว ๆ เพียงหนึ่งรองลงมา RSF ได้รับการบันทึกไว้ใน Cairngorms – rockfall ที่ Stone Shelter, Loch เอวอน ตอนนี้มีความซับซ้อนที่น่าประทับใจ RSF ได้รับการระบุใน Strath Nethy ซึ่งทอดตัวสำหรับ 3 กม. และทหารกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในสกอตแลนด์

  http://strathcaulaidh.com/?p=832
  มีเชื่อว่าจะเป็นประมาณ 600 สไลด์หินข้ามที่ราบสูง ที่งดงามที่สุดเกิดขึ้นเมื่อ Beinn Alligan ที่เรากำลังทำงานอยู่ในกรกฎาคม 2012 ดีลืมตัด na Caillich แหว่งเป็นใต้สันเขาของการประชุมสุดยอดของ Sgurr Mhor
  แหว่งนี้เป็นแผลเป็นที่เหลือด้วยการล่มสลายของหินวัสดุของที่ทำงานออกไปจาก Corrie โทร ‘Mhadaidh หม้อประมาณ 1.2 กม. มันเกิดขึ้นรอบ 3750 ปีที่ผ่านมาและเป็นประมาณ 3.5 ล้านลูกบาศก์เมตรในปริมาณ
  ความล้มเหลวเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะการสูญเสียความดัน confining บนเนิน glacially-steepened หลังจากเกล็ดน้ำแข็งละลาย นี้ความเครียดเผยแพร่ในข้อเท็จจริงซึ่งอาจส่งผลในการเปิดของกระดูกหักฝังลึก พวกเขายังสามารถทำให้เกิดขึ้นโดยการเกิดแผ่นดินไหวในท้องถิ่น มี แต่การอภิปรายเป็นไปต้นกำเนิดของมันบางกับบางเชื่อว่ามันจะเป็นหินธารน้ำแข็ง การอภิปรายไป เราเห็นมากมายของความล้มเหลวทางลาดร็อคในการเดินทางของเราทั่วสกอตแลนด์ แต่นี้เป็นมั่นเหมาะที่น่าตื่นเต้นที่สุด

 6. กลุ่ม 5
  1 นายวิชิต บุญวิเศษ 5400685
  2 นางสาวพรพิมล ด้วงพรม 5403785
  3 นายธนากร ธนสารอนุสรณ์ 5407178


  http://www.qub.ac.uk/geomaterials/weathering/causeway/keysites.html
  ‘อัฒจันทร์’ร่วมกับหน้าผาสูงกว่าจุด Lacada ได้รับอย่างสม่ำเสมอระบุว่าเป็นส่วนหน้าผาใช้งานมากที่สุดและเป็นอันตรายภายในมรดกโลก แหลมโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีแนวโน้มที่จะโค่นล้มของคอลัมน์บะซอลต์และฝังลึกความล้มเหลวหมุนผ่านที่พัก Inter-ทุรกันดารที่วิ่งตามหน้าผาที่มีความสูงกลาง ภายในอัฒจันทร์เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของหินกรวดที่ใช้งาน นี้จะให้โอกาสเข้าถึงสำหรับผู้เข้าชมของประชาชนและการศึกษาทั่วไปเพื่อดูและเข้าใจลักษณะของเว็บไซต์กระบวนการที่รับผิดชอบในการสร้างมันและการเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างความล้มเหลวและความลาดชันพื้นฐานทางธรณีวิทยาควบคุม ( นายวิชิต บุญวิเศษ 5400685 )

  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013795205001523#gr4
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013795205001523
  1994 แผ่นดินไหว Northridge ( M w = 6.7) เรียกความล้มเหลวทางลาดร็อคอย่างกว้างขวางใน Pacoima แคนยอนทันทีเหนือของ Los Angeles, California Pacoima แคนยอนหุบเขาแคบและสูงชันรอยบากในหินแกรนิตและ gneissic accelerations จุดสูงสุดของเกือบ 1.6 กรัมได้ถูกบันทึกไว้ในรูปแบบที่สันเขายันซ้ายของเขื่อน Pacoima; accelerations สูงสุดที่ด้านล่างของหุบเขาน้อยกว่า 0.5 กรัมบอกเกิดการขยายภูมิประเทศ ผลภูมิประเทศได้รับการแนะนำก่อนหน้านี้ที่จะอธิบายการเคลื่อนไหวพื้นดินสูงในทำนองเดียวกันที่เว็บไซต์ในช่วง 1971 ( M w = 6.7) แผ่นดินไหวในซานเฟอร์นันโด นอกจากนี้ความเข้มข้นสูงถล่มสังเกตในพื้นที่ที่ได้รับการบันทึกให้แข็งแรงผิดปกติการเคลื่อนไหวมากกว่าพื้นดินที่สูงขึ้นเพื่อความอ่อนแอเลื่อนเทียบกับโซนสถานที่ใกล้เคียง เราดำเนินการสำรวจภาคสนามที่และเสถียรภาพของความลาดกลับวิเคราะห์เพื่อยืนยันผลกระทบของการขยายภูมิประเทศเมื่อวิกฤติของแผ่นดินถล่มในช่วงปี 1994 แผ่นดินไหว ผลของเราแสดงให้เห็นว่าหินที่กว้างขวางสังเกตเลื่อนและล้มจะยังไม่ได้รับความเป็นไปได้ภายใต้เงื่อนไขแผ่นดินไหว unamplified ซึ่งจะมีการสร้างจำนวนอย่างมีนัยสำคัญลดลงของพื้นที่รับผลกระทบจากดินถล่ม ในทางตรงกันข้ามเสถียรภาพของความลาดการสร้างแบบจำลองที่ใช้เขย่าพื้นดินขยายการกระจายความล้มเหลวทำนายลาดจับคู่สิ่งที่เกิดขึ้นในปี 1994 ข้อสังเกตนี้ยืนยันบทบาทสำคัญสำหรับการขยายภูมิประเทศเมื่อวิกฤติของแผ่นดินถล่มที่เว็บไซต์และเน้นถึงความจำเป็นที่จะเลือกอย่างระมัดระวังปัจจัยสำหรับการวิเคราะห์เสถียรภาพของความลาดแผ่นดินไหว (นางสาวพรพิมล ด้วงพรม 5403785 )

  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169555X06000262#gr1
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169555X06000262
  เราอธิบายเศษของขนาดใหญ่ (10 7 -10 10ม. 3 ) สาย Pleistocene ไป rockslides โฮโลซีนและหินถล่มที่บล็อกแม่น้ำ (เอ็ด) และถูกเก็บไว้ในหิมาลัยเทียนฉานและนิวซีแลนด์ Southern แอลป์แม้อัตรายกและ การพังทลายของได้ถึงปี 10 mm – 1 . เหล่านี้เขื่อนธรรมชาติควบคุมการตอบสนองนภสินธุ์ 10 1 -10 4ปีระยะเวลาตาม (ก) การจัดเก็บและปล่อยตะกอนในช่วง alluviation บังคับและนภสินธุ์อีกแผล-(ข) ตั้งรกรากแม่น้ำผ่านช่องทางเบี่ยงหรือการซึมผ่านการกัดเซาะของแม่น้ำ (c) ยับยั้งเป็นข้อเท็จจริง (ง) ไว้ knickpoints ยาวถาวรและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ knickslopes ชันพลังงานสูง (> 10 3 W m – 2 ) การละเมิดและซอกบายพาส epigenetic และหุบเขาที่แขวนนภสินธุ์; และ (e) สัณฐานหุบเขาพื้นสร้าง ตะกอนระบุว่าทะเลสาบ rockslide-กักอาจจะยังคงได้ถึง 10 4ปีก่อนที่จะถูกระบายหรือผนัง หลายสั้น (10 0 -10 2ปี) เขื่อน rockslide ประวัติศาสตร์ในเทือกเขาหิมาลัยอินเดียและเนปาลและ Southern Alps ได้มีการทำเครื่องหมายผลกระทบปริมาตรตะกอนในงบประมาณการเก็บกักน้ำในไม่ช้าหลังจากความล้มเหลว ดังนั้นเราจึงระมัดระวังต่อการคาดการณ์เชิงเส้นของการจัดส่งตะกอนจากเขื่อน rockslide ประวัติศาสตร์ผ่านช่วงเวลาที่เป็นตัวแปรตอบสนอง เราพบการเปลี่ยนแปลงระดับการเข้าถึงช่องทางที่จะไล่ระดับสีที่จะชี้วัดที่โดดเด่นและติดตาของการตอบสนองกับความล้มเหลวนภสินธุ์หินลาดขนาดใหญ่ ( นายธนากร ธนสารอนุสรณ์ 5407178 )

 7. กลุ่มที่ 10
  1. นางสาวอาทิตยา แปรงทอง 5400681
  2. นางสาวอรุณรุ่ง จำรัสศรี 5402257

  http://www.landforms.eu/cairngorms/rsf.htm
  ความล้มเหลวของความลาดชันหิน (RSFS) กำลังแพร่หลายในที่ราบสูงสก็อที่มีมากกว่า 600 คดีสำคัญระหว่าง 0.02 และ 3.0 กม. 2 (Ballantyne 1986) อย่างไรก็ตามความเข้มข้นหลักในภาคใต้และ Western Highlands จนกระทั่งเมื่อเร็ว ๆ เพียงหนึ่งรองลงมา RSF ได้รับการบันทึกไว้ใน Cairngorms – rockfall ที่ Stone Shelter, Loch เอวอน ตอนนี้มีความซับซ้อนที่น่าประทับใจ RSF ได้รับการระบุใน Strath Nethy ซึ่งทอดตัวสำหรับ 3 กม. และทหารกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในสกอตแลนด์

  http://strathcaulaidh.com/?p=832
  มีเชื่อว่าจะเป็นประมาณ 600 สไลด์หินข้ามที่ราบสูง ที่งดงามที่สุดเกิดขึ้นเมื่อ Beinn Alligan ที่เรากำลังทำงานอยู่ในกรกฎาคม 2012 ดีลืมตัด na Caillich แหว่งเป็นใต้สันเขาของการประชุมสุดยอดของ Sgurr Mhor
  แหว่งนี้เป็นแผลเป็นที่เหลือด้วยการล่มสลายของหินวัสดุของที่ทำงานออกไปจาก Corrie โทร ‘Mhadaidh หม้อประมาณ 1.2 กม. มันเกิดขึ้นรอบ 3750 ปีที่ผ่านมาและเป็นประมาณ 3.5 ล้านลูกบาศก์เมตรในปริมาณ
  ความล้มเหลวเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะการสูญเสียความดัน confining บนเนิน glacially-steepened หลังจากเกล็ดน้ำแข็งละลาย นี้ความเครียดเผยแพร่ในข้อเท็จจริงซึ่งอาจส่งผลในการเปิดของกระดูกหักฝังลึก พวกเขายังสามารถทำให้เกิดขึ้นโดยการเกิดแผ่นดินไหวในท้องถิ่น มี แต่การอภิปรายเป็นไปต้นกำเนิดของมันบางกับบางเชื่อว่ามันจะเป็นหินธารน้ำแข็ง การอภิปรายไป เราเห็นมากมายของความล้มเหลวทางลาดร็อคในการเดินทางของเราทั่วสกอตแลนด์ แต่นี้เป็นมั่นเหมาะที่น่าตื่นเต้นที่สุด

 8. ลิ้งรูปภาพ : http://geology.campus.ad.csulb.edu/people/bperry/Mass%20Wasting/_derived/Slides.htm_txt_LaConchitaAerialPhoto8AllenK.gif
  สถานที่ ชายฝั่งแคลิฟอร์เนียชุมชนของ La Conchita ในปี 2005
  credits to : http://geology.campus.ad.csulb.edu/people/bperry/Mass%20Wasting/Slides.htm

  ลิ้งรูปภาพ : http://www.cornforthconsultants.com/images/projects-rock-libby.jpg
  สถานที่ ทางหลวงสหรัฐ 2 ตะวันตกของลิบบี้ ในปี 2005
  credits to : http://www.cornforthconsultants.com/projects-rock-libby.htm

  ลิ้งรูปภาพ : http://www.see.leeds.ac.uk/typo3temp/pics/12436a91b9.jpg
  สถานที่ ประเทศนิวซีแลนด์ ในปี 2011
  credits to : http://www.see.leeds.ac.uk/admissions-and-study/research-degrees/essi/murphyclark/

  ลิ้งรูปภาพ : http://landslides.usgs.gov/regional/inventory/northcarolina/images/blue_ridge_2006.jpg
  สถานที่ สันเขาปาร์คเวย์บลู มณฑลอร์ทแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา ในปี 2006
  credits to : http://landslides.usgs.gov/regional/inventory/northcarolina/

  รายวิชา ธรณีวิทยาทางวิศวกรรม (CEN370) นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
  รายชื่อสมาชิกกลุ่ม 6
  นายจงรัก อินกลับ รหัสนักศึกษา 5400690
  นายอานนท์ ทีฆะสุข รหัสนักศึกษา 5400686
  นายพิชิตชัย วระไวย์ รหัสนักศึกษา 5403641
  นายพรชัย ทองเหลือง รหัสนักศึกษา 506449

  1. กลุ่ม 11 งานที่ทำให้หารูป plane failure (การวิบัติของมวลหินแบบระนาบ)จาก เว๊บไซด์ ใด ๆ ได้ยกต้วอย่างการศึกษาการวิบัติของลาดไหล่เขาหิมาลัย และ post รูป ตาม ตัวอย่าง ไม่ใช่ post file จาก scienedirect ค่ะ

 9. ขออนุญาตแก้ไขครับ

  Case Study : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169555X08003012

  Credits to : http://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0169555X08003012-gr3.jpg

  กลุ่มที่ 11 ครับ

  นายกิจเกษม คล้ายกรุต 5400684
  นายอัครเดช อุ่มโพธิ์ 5402268
  ระพีพัฒน์ แก้วพวง 5402876

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s