About

Hello

Fungeo.wordpress.com is for everyone to share your ideas, knowledge and experience. I do hope, it is a helpful communication channel for all.

สวัสดีค่ะ

Fungeo.wordpress.com เป็นของทุกคน ท่านสามารถแบ่งปันความคิด ความรู้และประสบการณ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเวบไซต์นี้คงเป็นช่องทางแห่งการสื่อสารสำหรับทุกคน

Advertisements

31 thoughts on “About

 1. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยศาลา อำเภอภูสิงห์ says:

  โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยศาลา อำเภอภูสิงห์
  http://nutac122.wordpress.com/
  รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม
  ตรัย ณัฐพงศ์ กฤษณวรรษ
  ชนัฏฐา ปาลิน
  กิตติ ณัฐวุธ ธิติ

 2. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยศาลา อำเภอภูสิงห์ says:

  http://nutac122.wordpress.com/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88/?preview=true&preview_id=173&preview_nonce=364bf34979
  รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม
  ตรัย ณัฐพงศ์ กฤษณวรรษ
  ชนัฏฐา ปาลิน
  กิตติ ณัฐวุธ ธิติ

 3. Bank Wongsurin says:

  กลุ่มที่ 9
  5201388 นาย ปฏิภาน เสือพาดกอน
  5201183 นาย อภิศักดิ์ วงศ์สุรินทร์
  5204529 นาย คณนาถ แสนยานุสิน

  พายุหมุนนาร์กีสที่ประเทศพม่า
  http://www.facebook.com/media/set/?set=a.359008844125128.111062.100000480456326&type=1&l=b7ac0f73f6

  สนามฟุตบอลที่จังหวัดกาญจนบุรี
  http://www.facebook.com/media/set/?set=a.359082290784450.111081.100000480456326&type=1&l=b9a6b3dfe3

  • fungeo says:

   คุณลองประมวลผลงานที่ส่งว่าขาด GIS ใช่หรือเปล่าคะ ให้ตรวจสอบคำบรรยายข้างล่างของภาพฝึกฝนการเป็นคนรอบคอบค่ะ

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s