์NEWS; RAM รามคำแหง


– อาทิตย์ที่ 12 ธ.ค. 2553 อาจารย์ติดสอนที่รามสุโขทัย เจอกันช่วง อาทิตย์ที่ 19 ธ.ค. 2553 และช่วยส่งงาน spread sheet ค่าความสัมพันธ์ของคุณสมบัติทางวิศวกรรมของหินตามตารางที่ให้นะคะ ส่ง email งานกลุ่ม 3 คนมาที่ fgcurve@gmail.com

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s